EMAIL_CAMPAIGN_10_6_2019_22_6

Recent Posts

Archive

Tags

Effektiv trening for mage og rygg

Magemusklene bidrar til å avlaste, støtte og omfordele krefter som går mellom under- og overkroppen. Lag på lag med muskler har ulike oppgaver. De dypere lagene av magemuskler jobber kontinuerlig med å stabilisere. (Transverse abdominis og Internal abdominal oblique). De er hele tiden aktivt inne og stabiliserer ryggsøylen fra du er i ro og til når du løfter tungt. De stabiliserer slik at vi får en god holdning. De ytre lagene med muskler jobber ved behov.(Rectus abdominis og External abdominal oblique). De kommer på banen når du trenger ekstra kraft, f.eks når du løfter, bærer, løper, hopper og kaster. Når vi skal trene mageregion må de dypereliggende musklene aktiveres i første og siste o

Trening for eldre.

Først vil vi si; det er aldri for sent og trening gir god helse! Når vi eldes vil den aldersbestemte fysiske kapasiteten reduseres. Det kan vi bremse gjennom regelmessig trening eller vi kan bedre den dersom den ikke samsvarer med hva som forventes for din aldersgruppe. Utgangspunktet for vår treningsfilosofi er at kroppen tilpasser seg de belastninger den utsettes for; f.eks om du sitter du mye vil det medføre redusert styrke i beina og går/løper du lite vil det medføre redusert kondisjon. Videre vil eldres reduserte kapasitet kunne lede til mindre aktivitet. Det er 4 hovedkategorier eldre bør trene: - kondisjonstrening - styrketrening - bevegelighetstrening - koordinasjontrening med vekt

Basistrening for idrettsutøvere

Active Trening gjennomfører tilpassede basistreninger for idrettsutøvere. Begrepet basistrening favner mange områder (se video nedenfor- 2:16) og det bør presiseres mål for treningen, slik at det blir hensiktsmessig fokus på øvelser og metoder. Det gjør treningen mer effektiv og utøveren motiveres av fremgang mot målet. Basistreningen legger grunnlag for god utøvelse av bevegelser. Treningen må ses i sammenheng med aktiviteten som skal utøves og målet som skal nås. Lurer du på mer om basistrening og hva vi kan hjelpe til med? Kontakt oss på mail for mer informasjon: kontakt@activetrening.no

Tomteveien 21 Fredrikstad Norway 1618

©2018 av Active Trening.