EMAIL_CAMPAIGN_10_6_2019_22_6
top of page

Recent Posts

Archive

Tags

Effektiv trening for mage og rygg


Varierte øvelser for mage er å anbefale.

Magemusklene bidrar til å avlaste, støtte og omfordele krefter som går mellom under- og overkroppen. Lag på lag med muskler har ulike oppgaver.

De dypere lagene av magemuskler jobber kontinuerlig med å stabilisere. (Transverse abdominis og Internal abdominal oblique). De er hele tiden aktivt inne og stabiliserer ryggsøylen fra du er i ro og til når du løfter tungt. De stabiliserer slik at vi får en god holdning. De ytre lagene med muskler jobber ved behov.(Rectus abdominis og External abdominal oblique). De kommer på banen når du trenger ekstra kraft, f.eks når du løfter, bærer, løper, hopper og kaster.

Illustrasjonen viser magemusklene i lag.

Når vi skal trene mageregion må de dypereliggende musklene aktiveres i første og siste omgang. Dersom de går trøtte vil de ytre musklene overta for å gjennomføre det stabiliserende arbeidet, noe de ikke er konstruert for.

Det samme vil kunne skje dersom du opplever smerter i ryggen; de yttre musklene vil bidra til å stabilisere ryggen og de dypereliggende musklene vil ikke bidra. Det gir en kortvarig smertelindring frem til ytre muskulatur trenger hvile.

De samme tendensene oppstår om du sitter mye. Da kan stabiliserende muskulatur avlastes av store muskelgrupper, som leder til svakere/ inaktiv stabiliserende muskulatur. Det kan igjen lede til uønsket bevegelsesmønster som, på kort eller lang sikt, gir ryggsmerter.

Programmet som er vedlagt tar sikte på å trene og stimulere de dypereliggende magemusklene. 2 runder, inkludert oppvarming, vil ta ca 20 minutter. Den tiden kan det være gull verdt å sette av for å opprettholde styrke (1 gang per uke), og kanskje forbedre den (2 ganger per uke) ved å gjennomføre programmet.

Send mail eller spør instruktør på senteret dersom du har noen spørsmål.

God trening!

Effektivt treningsprogram for mage - trykk på bildet.

Klikk på bildet for å komme til program.

For flere programmer - trykk her!

bottom of page