EMAIL_CAMPAIGN_10_6_2019_22_6
top of page

Voksne nordmenn sitter eller er i ro 60% av våken tiden.


Regelmessig korte pauser hvordan du reiser deg opp og har en form for muskelaktivitet vil ha positive effekter på kroppen. Effekten av corona og hjemmekontor vil for de fleste av oss være farlig siden vi beveger oss for lite.Følg opp dette når du sitter på kontoret for å redusere problemer ved stillesitting: Kontorets oppstilling:

Active ergonomitips
.pdf
Download PDF • 237KB

Øvelser som gjennomføres jevnlig gjennom dagen:

Active kontorøvelser
.pdf
Download PDF • 671KB

Utfordringer i app. Bruk vår app og meld deg på utfordringer Lenke Vi bryr oss om at du har det bra. Programmer er utarbeidet av Jôrgen Wahlberg.


Kilde: https://www.fhi.no/nettpub/hin/levevaner/fysisk-aktivitet/ https://www.helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/hva-skjer-i-kroppen-nar-du-sitter-for-mye

bottom of page