EMAIL_CAMPAIGN_10_6_2019_22_6
top of page

Recent Posts

Archive

Tags

Treningsglede - den rette motivasjon for livslang god helse.

Når du nå har kommet igang med treningen i januar så blir det viktig å sette fokus på det som kan gjøre at du fortsetter å holde treningen igang. Mange har kvantifiserbare mål som ned i kroppsvekt, løfte tyngre, løpe distanse på en viss tid eller beherske bestemte bevegelser.

Er slike mål det som skal til for å holde aktiviteten igang over lang tid?

Nja...

Målsetting, viljestyrke og motivasjon er viktige faktorer i dette.

Viljestyrke handler om å gjøre de riktige valgene i løpet av dagen, slik at vi gjør det som er best for oss. Viljestyrke er trenbart. Man må sikre seg at de valgene vi gjør er oppnåelige.

Motivasjon blir ofte delt i 2 undergrupper. Den indre motivasjonen handler om at aktiviteten du gjør oppleves som meningsfull eller gir glede i seg selv. Indre motivasjon kan endre seg og den kan vokse når man opplever mestring. Derfor er små steg viktig i treningsarbeidet. Ytre motivasjon handler hva som kan motivere fra omgivelsene. Her kan det være snakk om premieringer eller hva omgivelsene våre forventer. En god partner og venn vil kunne bidra til å motivere deg når den indre motivasjonen tar en pause.

Så var det målsetting. Å nå mål gir oss positive opplevelser og kan gjøre at vi fortsetter. Bruk litt tid på å tenke gjennom hvilke enkle, oppnåelige mål du kan sette deg. Skriv de gjerne ned. Her er noen tips som kan være til hjelp:

* Gode mål er oppnåelige - la de være personlige. F.eks at du skal ha en god følelse etter hver eneste treningsøkt. Et mål som du kan innfri hver gang.

* Kjenn etter at du mestrer øvelsene du har i programmet. Få gjerne en instruktør til å se på gjennomføringen. Ofte kan små justeringer i gjennomføring (f.eks pust, arbeidstempo etc) gjøre at du får raskere progresjon. * Bytt øvelser. Gjør det til vane å bytte øvelser for å stimulere til fremgang. Gjennomfører du de samme øvelsene og samme repetisjonene vil du merke at du stagnerer og det vil påvirke motivasjonen negativt. Variasjon her vil være å ro fremfor å løpe på mølle, eller å gjennomføre hantelpress fremfor å trene bryst med benkpress.

Hva slags motivasjon har du for å trene jevnlig?

Lese mer om tema? Sjekk her: https://forskning.no/trening-hjernen-menneskekroppen/spor-en-forsker-kan-du-trene-opp-viljestyrken/289775

bottom of page