EMAIL_CAMPAIGN_10_6_2019_22_6
top of page

Recent Posts

Archive

Tags

Kroppens alder - ta testen på nett.

Fysisk kapasitet og overskudd er resultater av regelmessig trening. Trening er veien å gå for å endre fra liten til større fysisk kapasitet, og for å gå fra underskudd til overskudd av energi. Med små grep kan du nå tilfredstillende resultater. 1. Start med å legge en plan og sett deg et mål. Det må være realistisk og du må eie målet. 2. Lag en plan for å nå målet. Hva skal du gjøre? Når skal du gjøre det? Hvem skal du nå målet med? 3. Hva kan være hindringer for å gjennomføre planen? Vær forutseende og planlegg hvordan du unngår hindringer. 4. Regler og rutiner kan hjelpe deg. Lag regler og rutiner som beskriver tydelig hva du skal gjøre. 5. Oppsummer økter og uker. Gi deg selv ros for gjennomføringene - du fortjener ros, for du er aktiv. Litt lenger nede så er det en link til nettbasert test som er utarbeidet av NTNU og Helsedirektoratet.

Vi hjelper deg å gjøre de rette valgene.

Følg anvisningen gjennom 5 steg og få de til å stipulere din biologiske alder.

Vi på Active Trening kan også hjelpe deg å planlegge hvordan du kan få bedre fysisk form. Det er bare å ta kontakt med oss.


bottom of page