EMAIL_CAMPAIGN_10_6_2019_22_6
top of page

AT-boksen - hva er det?

Trening i AT-boksen.

AT (Active Trening).

Boksen er vår nye «avdeling». I denne vil vi gjennomføre timer for våre medlemmer.

Disse kaller vi AT360 (AT=Active Trening/ 360=sirkel) og her legger vi opp til treningsformer som er komplimenterende.

Mål

Målet er å trene flere fysiske egnskapere samtidig for å bedre den totale arbeidskapasiteten. Vi legger vekt på funksjonelle og grunnleggende bevegelser, der du får økende motstand.

Hovedgrupper av fysiske egenskaper er stabilitet, koordinasjon, mobilitet og utholdenhet, samt mentale prosesser.

Her kommer en beskrivelse av egenskapene: Stabilitet kan beskrives som kontroll og presisjon slik at man er i beredskap til kraftinnsats. . Det er riktig nok viktig å se dette i kombinasjon med koordinasjon og utholdenhet (se nedenfor), da muskulær trøtthet vil påvirke med redusert koordinasjon og utholdenhet. Koordinasjon er din styring av bevegelser i forhold til hverandre og omgivelsene. Bevegelser styres av muskler og musklenes kapasitet (styrke og utholdenhet) vil påvirke koordinasjonen. Mobilitet er evne til leddutslag og kraftutvikling parallelt. Når leddkjeder har bevegelsesfrihet vil belastning på de stabiliserende strukturer reduseres og vi kan utnytte kraftpotensialet vårt når vi beveger oss/arbeider. Utholdenhet er rettet mot evnen til å kunne arbeide over tid. Utholdenheten vil være lokalt betinget (sykling=> bein og roing=> armer, rygg og bein). Det er her snakk om å øke utholdene kapasitet i arbeidene muskler. Kondisjon vil selvfølgelig påvirkes i positiv forstand. Mental kapasitet handler i denne sammenhengen om å yte sitt beste, holde fokus(konsentrasjon) på riktig utførelse (koordinasjon), ta seg ut/presse seg, bidra til å få andre til å yte sitt beste og samarbeid. På ulike nivåer skal riktig teknisk gjennomføring være i fokus. Det legges derfor opp til at vi reduserer motstand (vekt i kg/antall repetisjoner/ arbeidstid), slik at gjennomføring er teknisk riktig.

Train like an athlete

En atlet beskrives som er dyktig i utøvelse av idrett. Hos oss er basisferdigheter i fokus. Basisferdigheter er nødvendig for god idrettsutøvelse. Vi skal trene disse for å gjøre deg mest mulig rustet til hverdagen eller for den idretten/aktiviteten du skal utføre.

Våre treningsfilosofi er at kroppen tilpasser seg de belastninger den utsettes for. For å komme i bedre form, må arbeidene organer(muskler, hjerte, lunger m.m) utsettes for en belastning som er større enn hva du gjør vanligvis. Det leder til utvikling.

Videre må det være balanse i forholdet mellom belastning og restitusjon, for å sikre optimalt utbytte av treningen.

Trening med slede.

I noen av AT360 øktene bruker vi slede. Dette er for å aktivisere store muskelgrupper, som igjen vil gi økt forbrenning.

For idrettsutøvere som ønsker å forbedre sin sprintkapasitet vil sleden kunne bidra til det. Økt motstand i løp vil bidra til økt muskelkontraksjon, som igjen vil lede til bedre akselerasjon og sprintkapasiteten. I en del idretter der man driver med nærkamp(bryting, judo, rugby, ishockey, håndball, fotball) vil også slede kunne være et godt redskap hvor man jobber med kraftutvikling i øvelser som er tilsvarende de man finner i idretten.

Trening med Kettlebells.

Den lille kula gir oss bevegelsesfrihet når vi trener. Det gjør at vi kan aktivere store muskelgrupper i funksjonelle bevegelser. God teknikk er en forutsetning for at treningsutbyttet skal bli best mulig. Når teknikken er på plass så kan du begynne å svinge kula med høyere fart. De store muskelgruppene i beina skal aktiveres i øvelser som gjennomføres stående; inkludert kjernemusklaturen.

Trening med Battlerope Det lange, tunge tauet er en utfordring for hele kroppen. Her må du med høy intensitet holde tauet i bevegelse. God teknikk vil være å bruke bein og armer rytmisk for å holde tauet i bevegelse.

bottom of page