EMAIL_CAMPAIGN_10_6_2019_22_6
top of page

Recent Posts

Archive

Tags

Større helsegevinst ved fysisk aktivitet enn først antatt.


Tren variert for å holde motivasjonen oppe.
Det skal mindre til enn du tror for å få fremgang.

20-åringer kan investere i langt liv. Dersom en inaktiv 20-åring begynner å bli litt fysisk aktiv, for eksempel ved 10-15 minutters daglig rask gange, vil vedkommende kunne vinne nærmere åtte friske leveår, heter det i nyeste rapporten fra helsedirektoratet.

Dersom vedkommende oppfyller rådet om minst 150 minutter i uken med litt anstrengende fysisk aktivitet, vil tilsvarende gevinst være rundt elleve friske leveår ekstra.


Store gevinster for eldre også.

Estimatene viser også store helsegevinster for personer over 60 år. De som beveger seg lite vil allerede få en helseeffekt ved 5-20 minutters aktivitet med et intensitetsnivå tilsvarende gåing. Dersom intensiteten øker vil effekten øke.


Kalkulator Helsedirektoratet har utarbeidet en kalkulator som viser hvilken gevinst som oppnås  ved å være mer i aktivitet.

Endringene er estimert i et livsløpsperspektiv og forutsetter at aktivitetsnivået opprettholdes over tid. Kalkulatoren tar ikke hensyn til andre faktorer som kosthold, alkohol/tobakk og andre vaner. Det vil etter hvert komme tilleggsfunksjon som kalkulerer økt levetid i tilknytning til økonomi, slik at man kan se hva samfunnsøkonomisk gevinst vil være dersom større grupper er mer i aktivitet.


Det er aldri for sent Kalkulatoren tar for seg alderspranget fra 0-90 år og undersøkelser viser at det i et livslangt løp er gevinster å hente ved fysisk aktivitet. I 2016 presenterte Norges Idrettshøgskole forskning som viser at eldre får betydelig fremgang ved systematisk trening. Artikkelen kan du lese her.Forklart aktivitetsnivå
En sentral variabel brukt i kalkulatoren er nivået av fysisk aktivitet. Aktivitetsnivå er delt inn i fire grupper, basert på rådene om fysisk aktivitet til voksne og eldre. Nedenfor er de kort forklart:
 
Aktivitetsnivå
Forklaring aktivitetsnivå
Fysisk inaktiv
Denne gruppen sitter mye og beveger seg lite, og da hovedsakelig med aktivitet av lav intensitet.
Delvis fysisk aktiv
Omtrent 5–20 minutters daglig lett eller litt anstrengende aktivitet – f.eks. gange ca. 1–2 km.
Fysisk aktiv
Minst 20–40 minutter med litt anstrengende aktivitet, eller minst 10–20 minutter med anstrengende fysisk aktivitet hver dag, eventuelt en kombinasjon. F.eks. gange ca. 2–4 km.
Ekstra fysisk aktiv
Mer enn 40 minutter med litt anstrengende aktivitet, eller mer enn 20 minutter med anstrengende fysisk aktivitet hver dag, eventuelt en kombinasjon.
 
Det vil for eksempel være mulig å endre aktivitetsnivå fra fysisk inaktiv til delvis fysisk aktiv ved å begynne å gå en lett eller litt anstrengende 10 minutters tur morgen eller kveld.

Comentarios

No se pudieron cargar los comentarios
Parece que hubo un problema técnico. Intenta volver a conectarte o actualiza la página.
bottom of page