EMAIL_CAMPAIGN_10_6_2019_22_6
top of page

Recent Posts

Archive

Tags

Opplevelse av form kan variere… har du merket det?

På Active Trening er vi opptatt av gode treningsopplevelser. Da må man også lytte til kroppens signaler. Det skal være godt å trene og da må lengden og intensiteten justeres slik at man får de gode opplevelsene. Får du flere gode opplevelser så ønsker du gjenta aktiviteten/ treningen.


Nettsiden www.forskning.no spør universitetslekktor Magne Lund-Hansen, ved Norges Idrettshøgskole, om den fysiske formen kan variere veldig.

Les denne artikkelen og få innsikt i hvordan opplevd form påvirkes og noen hensyn du bør ta.

På generelt grunnlag anbefaler vi at du varmer godt opp før du vurderer endringer i planen.

Spør oss om selvopplevd intensitetsstyring.og Borg-skala. Det er et fint verktøy i treningsarbeidet.


bottom of page