EMAIL_CAMPAIGN_10_6_2019_22_6
top of page

Recent Posts

Archive

Tags

Bedriftstrening på Active Trening

4 timer trening i uka gir bedre selvfølelse og håndtering av arbeidshverdagen, viser undersøkelser (Kilde: Dagens Næringsliv, 2012).

Gjør som Multifood og Industri Hydraulikk i Tomteveien - meld inn de ansatte på Active Trening!

Arbeidsledere bør ta større ansvar for ansattes helse. Økt fysisk aktivitet gir mange fordeler som både den ansatte og bedriften vil nyttiggjøre seg.

Sykefravær skyldes i stor grad muskel- og skjelettplager (40-50%), psykiske lidelser, herunder stress, depresjoner m.m. (15-20%) og svangerskap/ fødsel (10%).

Trening virker!

Fravær redusert fra 25,8 til 14,3 dager pr år

Den undersøkelsen som har kunnet vise til størst signifikant reduksjon i fravær som følge av trening tilrettelagt av arbeidsgiver brukte slyngetrening i behandling av muskel- og skjelettplager (Moe og Thom, 2001)

 • Kun de med høyt fravær fikk tilbud (over 10 dager pr år)

 • Trening gjennomført hovedsakelig på fritiden.

Undersøkelser viser viser videre at når trening er tilrettelagt i arbeidstiden:

 • 50% av de som har tilbud om trening i arbeidstiden trener mer enn de ellers ville gjort som følge av tilbudet

 • 70% sier de vil benytte et slikt tilbud

 • De yngste er mest positive, men har minst totale aktivitet.

 • De med fravær utover 10 dager i året er mest tilbøyelig til å trene mer dersom gitt et tilbud

Undersøkelser viser viser videre at når trening er tilrettelagt utenfor arbeidstiden:

 • 28% av de som har tilbud utenfor arbeidstiden trener mer som følge av tilbudet

 • 46% sier de ville benyttet tilbud

 • Kvinner med barn mest positive

 • De friskeste er de som benytter tilbudet i størst grad

Potensiell økonomisk besparelse ved bedriftstrening.

Om vi leker litt med tall, kan det kanskje se slik ut hos din bedrift:

 • Eksempel 200 ansatte

 • Alle ansatte trener i dag 0-2 ganger i uken

 • Øker treningsmengde til 2-3 økter pr uke

 • Potensiell reduksjon i samlet fravær på 66 dagsverk.

 • Sannsynlig besparelse mellom 140.000 – 365.000 kr

Vi er tilbøyelig til å tro at dersom en bedrift på 200 ansatte kan spare dette beløpet, så bør en bedrift med 20 ansatte kunne spare 14.000 - 36.500,- pr år, med potensielt redusert 6,5 dagsverk i sykefravær. Hva tror du?

Ta kontakt med oss på mail: kontakt@activetrening.no dersom du har lyst til å ta en prat om hvordan vi kan tilrettelegge for trening i din bedrift!

bottom of page