EMAIL_CAMPAIGN_10_6_2019_22_6
top of page

Smitteforebyggende tiltak

Det er mye informasjon om COVID-19 viruset (coronaviruset) og vi ønsker og komme med anbefalinger i den forbindelsen.

NB: Benytt hånd-desinfisering som henger i hvert lokale. Følg rådene nedenfor som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet.

Følg med på facebook og nettside.

Vi anbefaler å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger her

bottom of page