EMAIL_CAMPAIGN_10_6_2019_22_6
top of page

AT360 og Hippocampus-forskning

Regelmessig fysisk aktivitet er bra for oss - men det visste du, ikke sant?

Hjerneforsker, Ole Petter Hjelle, viser til at fysisk aktivitet og trening påvirker oss på veldig mange måter; det bedrer hukommelsen og intelligensen, øker evnen til stressmestring og reduserer risiko for depresjon og demens, og gir deg et lengre og bedre liv.

Læring og hukommelse Hjelle er interessert i det området som heter hippocampus i storehjernen; den er 3-4 centimeter lang og har en pølselignende form. Hippocampus kobles til læring og hukommelse, og studier på denne viser at den vokser ved trening.

I et forsøk som ble gjennomført på 2 grupper skulle den ene trene høyintensivt (intervaller), mens den andre gjennomførte lavintensiv trening (Yoga) 3 ganger i uken i 30 minutter over ett år. Resultatet var etter ett år at de som drev lavintensiv trening fikk redusert sin hippocampus med 1,5% (reduseres normalt med 1% pr år). Hos de som hadde gjennomført høyintensiv trening hadde hippocampus økt i størrelse tilsvarende at de hadde blitt 2 år yngre.

Vi vet at trening er positivt og forsøker å tilrettelegge for gode muligheter til å trene. For å nå målene våre må vi sette fokus på miljø og samarbeid også.

I AT360-timene våre har vi fokus på høy intensitet, helhetlig påvirkning, samarbeid og utfordring. Her kommer et program du og en treningsvenn kan dele dersom det ikke passer å henge med på en gruppetime. Varm godt opp og gjennomfør 360 eller 420 repetisjoner tilsammen.

Her er program

bottom of page