EMAIL_CAMPAIGN_10_6_2019_22_6
top of page

Recent Posts

Archive

Tags

Om stølhet i musklene

Hvordan oppstår det og kan du trene med stølhet?

Du har sikkert opplevd å være støl etter en hard treningsøkt eller når du har hatt en lengre ferie fra treningen. Kanskje vært så støl at du har prøvd å gå baklengs ned trappen for å redusere smerten fra ømme muskler?

Varighet

Stølhet oppstår som et resultat av at musklene har blitt belastet utover hva du normalt gjør. Det kan være f.eks endret belastning, arbeidsmåte eller ny øvelse m.m. Tilstanden kan også oppstå ved tøyning/bevegelighetstrening med stor belastning på vevet.

Stølheten kan vi merke starter 12-24 timer etter trening og den merkes godt etter 24-48 timer. Varigheten på stølheten vil avta, men man kan kjenne ømheten i opptil 10-14 dager etter treningsøkten.

Årsak til stølhet er ikke fullt ut klarlagt, men man har eliminert bort teorien om at melkesyre kan være en årsak. Melkesyren er ute av muskulaturen og blodet etter omlag 1 time.

Forskningen så langt tyder på at det oppstår rifter med påfølgende blødninger i muskelfibrene og senene, og det er grunn til å tro at det er dette som medfører stølhet. De sterke muskelkontraksjonene som utføres ved løftene gir betennelseslignende symptomer og liten økning i væske rundt omliggende vev.

Kroppens reaksjon på det utførte arbeidet og påfølgende stølhet vil være å reparere og forsterke vevet, slik at det forberedes på tilsvarende belastning. Dersom det går for lang tid til ny trening - altså at belastning uteblir, vil vevet tilpasses normalen.

Bør du trene med støle muskler?

Det vi med sikkerhet kan si er at du bør komme deg i form og gjenta treningen regelmessig over tid. Det gir redusert stølhet.

Utover det vil graden av stølhet være knyttet til din opplevelse og er derfor individuell. Dersom arbeidene vev ikke er tilstrekkelig leget vil det med stor sannsynlighet lede til redusert kraftutvikling, som igjen vil kunne gi et dårligere treningsutbytte. Dersom det er smerter i musklene ved gjennomføring av treningen vil det kunne påvirke bevegelsesmønsteret, altså koordinasjonen, som også kan være negativt.

Opplevelsesbasert kunnskap tilsier at lett trening kan være positivt for restitusjonen/ gjenoppbyggingen av vevet. Tøyninger har ikke vist seg å redusere stølhet; snarere tvert imot dersom man tøyer med for stor belastning - da vevet kan bli enda mer strukket og ødelagt.

Tøyning vil gi den gunstige effekten at muskler/sener opprettholder naturlig lengde.

Her kan du lese mer om tema: Norsk helseinformatikk Forskning.no

bottom of page