EMAIL_CAMPAIGN_10_6_2019_22_6
top of page

Recent Posts

Archive

Tags

Går det å trene viljen?


Jeg fikk spørsmålet i forrige uke av en som trener jevnlig på senteret, og ja, det går å trene opp viljestyrken.

Før jeg kommer til hvordan; hva er viljestyrke? Du har sikkert kjent på tankene som forsøker å hindrer deg fra å gjøre det du har planlagt, det være seg om det er en treningsøkt som skal gjennomføres eller at du har planlagt å ikke spise sjokolade i en lengre periode. Det er her viljestyrken kommer inn - og du setter intensjonen i handling og gjennomfører det du har planlagt.

Det er derfor viktig å rette fokus mot prosessen og ikke resultatet. Dersom du ikke løfter så mye som forventet eller planlagt er ikke det målet. Du registrerer at du har gjort ditt beste og forbedrer forberedelsene til neste gang.

Hvordan trener man opp denne egenskapen? 1. Sett deg et mål og lag en plan. Målet bør være ambisiøst og planen må være gjennomførbar. Eksempler kan være at du skal løpe 2 km tirsdag og lørdag morgen kl 06.30 eller at du beslutter å ha med deg matpakke på skolen/jobb 4 dager i uken. Velg dager med trening der du ikke sprenger tidsskjema. Matpakken kan du klargjøre dagen før eller på morgenen. 2. Skriv ned målet, f.eks som påminnelse på mobilen eller på en post-it lapp. Hver gang du klarer dette trener du viljestyrken.

3. For å gi viljestyrken best mulig arbeidsvilkår må du spise jevnlig gjennom dagen, sikre god søvn og ta gjerne en kopp kaffe før trening. Kjenn etter at det gir deg økt viljestyrke.

4. Når du har overskudd - oppsøk situasjoner der du blir utfordret på viljestyrke; spis matpakka i kantinen eller i nærheten av bakeren. Utsett belønning for at du gjør det du ønsker skal være din nye gode vane.

5. Tenk prosess. Evaluer de gode handlingene - hva gjorde at du gjennomførte intensjonen. Legg til rette for å utføre dette. Tenk handlingsutløsende faktorer; f.eks. pakk bagen dagen før eller på morgenen slik at den er klar til morgendagens økt. Gjør avtaler med andre som kan bidra til å utføre handlingen.

6. Evaluer fortløpende når du har gjennomført intensjonen - kjenn etter at det gjør deg godt. Trekk frem de gode opplevelsene når det "butter" imot.

Og til slutt; noen ganger så er det vanskelig å gjennomføre planen og nå målet. Ikke slutt - reduser heller omfanget av planen(antall økter) og målet for deretter å bygge opp ny viljestyrke.

Kilder:

bottom of page