EMAIL_CAMPAIGN_10_6_2019_22_6
top of page

Recent Posts

Archive

Tags

Test deg selv...

Biologisk alder er et estimat på hvor gammel du er - sett i forhold til prestasjoner. Du kan ha høy kronologisk alder, men lav biologisk alder. En 50-åring kan ha fysisk form som en 20-åring.

Her presenterer vi en test som du kan prøve deg på. Å bevare styrken er en av nøklene for å kunne holde deg ung og aktiv. Reduksjon i styrken vil lede til at du opplever oppgaver som vanskelige og sannsynligvis vil du slutte å gjøre de, fordi du syns det blir for tungt. Mange eldre trenger hjelp fordi de dagligdagse oppgavene er for tunge. Ved å trene styrke regelmessig kan man opprettholde styrken og motvirke reduksjon.

Her kan du teste din styrke i armhevinger og få et bilde av din kroppslige alder.

Bruk gjerne en assistent for å hjelpe deg å kontrollere at gjennomføringen blir riktig.

Menn: Gjennomfører armhevinger med strak kropp. Håndflater og føtter er i berøring med gulvet. Senk kroppen ned og rett under 90 graders vinkel i albuleddet, slik at overarmene er parallelle med gulvet. Kvinner som gjennomfører armhevinger på knærne kan bruke samme tabell: 30 + = 22år

29 - 22 = 35 år

19 -10 = 45 år

9 - 5 = 55 år

5 - 0 = 65 år

Kvinner: Kvinner som har knærne i gulvet kan bruke tabellen over. Når de behersker strak kropp (uten å stå på knærne), så kan de bruke denne tabellen:

20+ = 20 år

19 -10 = 25 år

9-5 =35 år

4-1 = 45 år

0 = 65 år

Vi hjelper deg gjerne å finne din kapasitet!

bottom of page