EMAIL_CAMPAIGN_10_6_2019_22_6
top of page

Recent Posts

Archive

Tags

Familietrening - luksus! Flere folk i form på Activ Centeret.


Treningssenter, turn, klatring, dans og kampsport under samme tak - et kraftsenter for idretten og luksus for familien.

Foreldre er kjent med utfordringene med å finne tid til å trene. På Activ Centeret er det gode muligheter til å trene på treningsstudio mens barna trener andre aktiviteter med godt kvalifiserte instruktører. Et bedre forbilde kan ikke barna dine få med tanke på livslangt helseperspektiv.

Å bryte mønstre

Norsk monitor gjennomfører hvert 2. år undersøkelser rettet mot våre levevilkår. Slike undersøkelser gir en pekepinn på hvor skoen kan gnage, samt at det kan vise retning mot hva man bør gjøre for bedre måloppnåelse. Bedre helse og mer aktivitet er mål vi bør tilstrebe.

Her er noen utdrag fra 2017-undersøkelsen.Vi har her valgt ut 2 parametere som rapporten beskriver, da vi tenker det er relevant å trekke frem for Activ Centeret

Beliggenhet og ACSM-kriteriet.

Flere folk i form er målet.

Man skulle kanskje tro at dersom man bodde på landsbygda så ville man ha arenaene for å kunne trene ute så mye man vil, men resultatene viser at det ikke stemmer. Det er Oslo-beboerne som har flest aktive innbyggere (32,5% tilfredsstiller ACSM). Østlandsområdet har lavest prosentandel som tilfredstiller ACSM-kriteriet(28,6). Når man ser på fylkesnivå (2013/2015 slått sammen) har Østfold en prosentandel på 27,9%.

Det er også forskjell på aktivitetsnivå i større/mellomstore byer, mot mindre byer/tettsteder.

Motiver for fysisk aktivitet

Hva motiverer til fysisk aktivitet har vært vært endel av spørreundersøkelsen siden 1989.

Livskvalitet og helse er det viktigste motivet for å trene. 4 av 5 (85,8%) oppgir dette. I den andre enden av skalaen oppgis utfordringer som viktigste motiv (19,3%)

12 spørsmål har blitt stilt og man har nå sammenfattet disse i 4 hovedgrupper. Hovedgruppene består av: * Livskvalitet og helse beskriver motivasjon som at det; ´gir fysisk og mentalt overskudd’, ’forebygge helseplager’, ’gir avstressing/avkobling’, ’bygge opp etter sykdom/skade’ * Instrumentel selvrealisering beskrives som at motiv er: ´holde vekten nede’, ’få bedre selvtillit’, ’synes jeg bør’, ’hensyn til utseendet’. * Glede beskrives som ’ha det gøy/moro’, ’oppleve sosialt fellesskap’. * Utfordringer beskrives som aktivitet ’gir spenning/utfordringer’, ’konkurrere/måle krefter’.

Tidsklemma Når man finner gode motiver for å trene er det bare å sette igang. Det var kanskje litt enkelt sagt; la oss først se på hva som er årsaker beskrevet som "meget stor betydning" til at man ikke kommer igang.

"Ikke tid/tar for mye tid" er den med klart størst prosentandel i kategorien. Ja, det er mange gjøremål man må rekke over. Forsøk å finne lukene til å være i aktivitet.Tren mens barna trener kan være din luke.

Så om vi ser litt nøkternt på dette.

- hvor man bor påvirker og det er høyere aktivitet i eller nær storbyer/ mellomstore byer, slik som Fredrikstad/Sarpsborg. Activ Centeret ligger imellom disse byene.

- viktigste motivet for å trene er bedre helse/livskvalitet; ACSM-kriteriet tilsier at 30minutter+ vil gi helsegevinst og da kan du gjøre jobben på Active, enten du er med på gruppetime eller trener alene

- begrenset med tid er argument for at man ikke trener; vel da syns jeg du skal trene hos oss når barna trener ;-) Tidsklemme løst.

Og om du syns det er dyrt med priser fra 199,- pr måned så har vi sjekket litt tjenester på nettet i Fredrikstad. Da fant vi dette: - standardvask av bil i maskin: 199,- - 2 medium pizza på tilbud uten hjemkjøring: 199,-

- kinobillett, popcorn og cola: ca 200,-

Vi vil gjerne hjelpe deg igang, så ta kontakt for en hyggelig prat om trening og hva vi kan tilby.

For å lese hele rapport, trykk på denne linken. Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet, 2017

God trening! :-)

bottom of page