EMAIL_CAMPAIGN_10_6_2019_22_6
top of page

Kiropraktor Stefan Tillman

Foruten å være instruktør på dagtid er Stefan utdannet kiropraktor med lang erfaring i rehabilitering.

 

Kiropraktor vil være tilstede til følgende tider:

Mandag: 16:30-19:30

Tirsdag: 17:00-19.30

Onsdag: 16:30-19:30 

Torsdag: 08:00-11:30 (gjennomfører gruppetime denne dagen)

 

Kort om kiropraktikk:
En kiropraktor er utdannet til å diagnostisere og behandle plager i nerve-, muskel- og skjelettsystemet. Kiropraktoren stiller sin diagnose på grunnlag av sykehistorie, klinisk undersøkelse og eventuelle røntgenundersøkelser. Kiropraktoren jobber som autorisert helsepersonell i førstelinjetjenesten.

Trening er en viktig del av kiropraktorens behandlingsopplegg for å lære pasienten å ta vare på sin egen kropp og best mulig mestre og forebygge sine plager. Det er bred enighet om at raskest mulig tilbakeføring til arbeidsliv og gjenopptagelse av daglige aktiviteter er viktige målsettinger. Videre at mosjon og egentrening generelt er gunstig for de fleste pasienter med smertesyndromer og belastningslidelser.

Kiropraktoren kan gi instruksjon i hjemmeøvelser uti fra pasientens individuelle behov, dette kan omfatte styrkeøvelser, uttøyninger, kondisjonsøvelser og avspenningsteknikker.

Kiropraktorer kan henvise til MR, røntgen og spesialist ved behov.

Bestill time her: booking (ekstern side).

bottom of page